Voorzitter!

By 5 oktober 2017 november 15th, 2017 Blog

Sinds enige maanden ben ik voorzitter van Vechtdal Professionals, de vereniging voor ZP’ers (of ZZP’ers) in het Vechtdal. Nou heb ik wel enige bestuurservaring, maar in de rol van, hoe logisch, secretaris. Zelf zou ik er niet aan gedacht hebben voorzitter te worden, tot ik gevráágd werd het voorzitterschap in te vullen. Ik vroeg me af hoe ik dat dan zou willen doen en zag een actieve vereniging voor me, waar we ons als zelfstandig professionals thuis voelen, omdat we elkaar kennen, steunen en voorthelpen. En ik heb aangegeven het wel te willen proberen.
Dus, daar sta ik dan in een voor mij totaal nieuwe rol. Ineens gaan mensen míj bellen om te vragen wat ik ervan vind of hoe we het gaan doen! Als gewoon lid of bezoeker ben ik helemaal niet zo kritisch op de gang van zaken, zolang ik me er thuis voel en er leuke contacten aan overhoud. Maar nu word ik geacht een duidelijke visie te hebben, zonodig de statuten te raadplegen, en op basis daarvan actie te ondernemen. ‘Mijn’ eerste bestuursvergadering verliep nogal chaotisch in mijn ogen. We willen van alles, maar hoe pakken we het aan en wie doet wat – naast zijn/haar eigen zaak…
En dan de koepelbijeenkomst met andere voorzitters van ZP-verenigingen. Hier worden zaken in het kader van belangenbehartiging besproken waarvan ik me nauwelijks een voorstelling kan maken. Ik kan niet eens benóemen waar het me aan kennis ontbreekt en dus hoe ik me erin kan verdiepen, kortom ik verzuip erin. En tòch gebeurde er iets waar ik door geraakt werd, tòch was het interessant, heel bijzonder! Het werd me in ieder geval duidelijk dat er in de politiek en in werkgeverskringen een heel eenzijdig en armoedig beeld bestaat over ZP’ers en dat belangenbehartiging èn lobby nodig zijn om een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Of misschien is het alleen nog maar een kwestie van bewustwording dat de arbeidsmarkt niet langer gereguleerd kan worden met de huidige wet- en regelgeving, omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Een enorme verschuiving met de ZP’er als hoofdrolspeler. Op naar de nieuwe economie! Ik vind het geweldig interessant dat ik daar nu met m’n neus bovenop mag zitten. En vergeef me voorlopig m’n onervarenheid…